Samisk påskefestival 2020 avlyst - Samisk Påskefestival

Guovdageaidnu / Kautokeino

April 4th - 13th

2020

Nyheter

Samisk påskefestival 2020 avlyst

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet har Kautokeino kommuneoverlege besluttet å avlyse alle større arrangement i Kautokeino pga. Coronaviruset (Covid-19). Dette medfører at Samisk påskefestival sine arrangement 08. – 12. april 2020 avlyses.

Festivalen har et ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av coronaviruset. Vi lytter selvfølgelig til de pålegg og råd som nasjonale og lokale helsemyndigheter gir. Hensynet til artister, publikum, frivillige og alle involverte kommer i første rekke – ingen skal bli syke i forbindelse med Samisk påskefestivals arrangementer.

Artister og stab ble informert om vedtaket i dag, umiddelbart etter at vedtaket ble fattet.
Det vil også ha konsekvenser leverandører som nå orienteres fortløpende.

Vi ser på mulighetene for å avholde Sámi Grand Prix 2020 ved en senere anledning og vil komme tilbake med informasjon om dette når vi vet mer.

Vi ønsker å takke for stor forståelse blant bygdas befolkning, frivillige som var klart til å stå på, stab, finansiører, samarbeidspartnere, leverandører og publikum som gjør denne festivalen til å bli den viktigste arenaen for samisk kunst, kultur, tradisjonell joik og ny samisk musikk.

 

Refusjonsordning
Kjøpte billetter refunderes via samme utsalgssted som man kjøpte billettene. Billetter kjøpt via www.ticketmaster.no eller telefon 815 33 133/22 82 81 97, refunderes automatisk innen 14 dager fra arrangementet ble avlyst.
Billetter betalte med kort (VISA, Master o.l.) refunderes tilbake til kortet som ble brukt ved kjøp.
Billetter betalte med VIPPS, Klarna og Paypal betales tilbake til konto som ble brukt ved kjøp.
NB! Serviceavgifter refunderes ikke.

 

Partnere