Programme - Sámi Easter Festival

Guovdageaidnu / Kautokeino

April 4th - 13th

2020

Programme

Saturday April 4th

Canceled

Palm Sunday April 5th

Canceled

Monday April 6th

Canceled

Tuesday April 7th

Canceled

Wednesday April 8th

Canceled

Maundy Thursday April 9th

Canceled

 

Good Friday April 10th

Canceled

Holy Saturday April 11th

Canceled

Easter Sunday April 12st

Canceled

Easter Monday April 13nd

Canceled

Partners