Guovdageaidnu / Kautokeino

24. mars - 02. april 2018

FORSIDE

PROGRAM

BILLETTER

INFO

FRIVILLIG

Les mer om:

Artister

Sámi Grand Prix

Teater

LØRDAG

24. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 12:00 - 14:00

Konfirmasjoner / Kautokeino kirke

PALMESØNDAG

25. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 12:00 - 14:00

Konfirmasjoner / Máze kirke

MANDAG

26. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

TIRSDAG

27. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 12:00 - 13:00

Lese- og lekestund for barn med Irene Länsman og Liv Tone Boine / Diehtosiida

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

 

Kl. 14:00 - 15:00

Boklansering med Arne Ola Grimstad og Buljo-familien - Min samiske veg / Diehtosiida

 

Kl. 16:00 - 17:00

Elsa Laula ord og radiofortelling - Bágo čálliidsiebre / Diehtosiida

ONSDAG

28. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 11:00 - 17:00

Åpen gård på Čorru m/Sokki Adventure, rein og gårsdyr / Čorru

 

Kl. 12:00 - 14:00

Sydisdansekurs med Samiske Veivisere / Diehtosiida

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

 

Kl. 12:00 - 18:00

Marked / Márkan sentrum

 

Kl. 23:00 - 03:00
Konsert - Nils Henrik Buljo m/band / Alfreds kro / 200 kr

SKJÆRTORSDAG

29. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 11:00 - 13:00
Gudstjeneste / Kautokeino kirke

 

Kl. 12:00 - 15:00
Isfiskekonkurranse / Suohpatjávri

 

Kl. 12:00 - 15:00

Knøttecross / Thon

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

 

Kl. 12:00 - 18:00

Marked / Márkan sentrum

 

Kl. 14:00 - 15:00

Boklansering "Ii šat summál" - Anne Wuolab / Dáiddadállu

 

Kl. 15:00 - 19:00
Festivalkafé / Báktehárji

Kl. 18:00 - 18:50
Teater - This is me - Dá lean mun (samisk) / Kulturhuset / 100/150 kr / KJØP

Kl. 19:00 - 20:30

Konsert - Tradisjonelle joikere & Sámi jienat / Báktehárji / 150/200 kr /
KJØP

 

Kl. 21:00 - 22:00

Teater - Leatgo dat nieiddat fuorat ja eará fearánat / Thon / 150 kr / KJØP

 

Kl. 23:00 - 03:00

Konsert - Sámi Funk Brigade / Alfreds Kro / 200 kr

LANGFREDAG

30. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 11:00 - 13:00
Samling / Kautokeino kirke

 

Kl. 11:00 - 13:00
Gudstjeneste / Láhpoluoppal kapell

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

 

Kl. 12:00 - 18:00
Sápmi Lasso Challenge / Thon

 

Kl. 12:00 - 18:00

Marked / Márkan sentrum

 

Kl. 12:00 - 19:00
Festivalkafé / Báktehárji

 

Kl. 13:00 - 14:00

Minikosert - Plateslipp Marja Mortensson / Juhls

 

Kl. 13:00 - 18:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 15:00 - 18:00
Påskecrossen / Gáhkormaras

 

Kl. 16:00 - 17:00

Joikekonsert for barn / Thon Várri


Kl. 18:00 - 18:50
Teater - This is me - Dá lean mun (norsk) / Kulturhuset / 100/150 kr / KJØP

Kl. 19:00 - 20:30

Ofelaš/Veiviseren - en filmkonsert med Veiviserensembléet og Marja Mortensson / Báktehárji / 150/200 kr /
KJØP

Kl. 22:00 - 03:00
DJ Matti Aikio, Gabba, Jan Ole Hermansen m/band, ISÁK, Biru Baby / Báktehárji / 300 kr /
KJØP

PÅSKEAFTEN

31. MARS

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 12:00 - 15:00
Reinkappkjøring / Sámi Idrettspark

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 17:00

Marked / Márkan sentrum

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

 

Kl. 12:00 - 18:00
Festivalkafé / Báktehárji

 

Kl. 14:00 - 18:00
Sápmi Lasso Challenge / Thon


Kl. 16:00 - 17:00
Klassisk konsert / Juhls silvergallery


Kl. 18:00 - 20:00

Sámi Grand Prix 2018 / Báktehárji / 150/300/600 kr / KJØP

Kl. 22:00 - 03:00
DJ Matti Aikio, Inger Marie Nilut, Maxida Märäk, Ivnniiguin / Báktehárji / 400 kr /
KJØP

FØRSTE PÅSKEDAG

1. APRIL

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 11.00 - 13:00
Høytidsgudstjeneste / Kautokeino kirke

 

Kl. 12:00 - 17:00

Utstilling - Susanne Hætta - Neverending Day / Dáiddadállu

 

Kl. 12:00 - 18:00

Utstilling - Áillohaš malerier / Gilišiljju

 

Kl. 18:00 - 19:00
Teater -
Haugtussa / Kulturhuset / 150/200 kr / KJØP

 

Kl. 22:00 - 03:00
Ánnásuolu, DJ Matti Aikio / Thon
hotel / 200 kr / KJØP

ANDRE PÅSKEDAG

2. APRIL

Hele dagen

Utstilling - Sophus Tromholts fotografiske arkiv i farger /Thon

 

Kl. 11:00 - 13.00
Høytidsgudstjeneste / Máze kirke

 

 

 

V