Kautokeino / Guovdageaidnu

08. - 17. april 2017

FORSIDE

PROGRAM

BILLETTER

INFO

FRIVILLIG

Sámi Grand Prix

Liet 2017

Teater

LØRDAG

8. APRIL

Kl. 12:00

Konfirmasjoner / Kautokeino kirke

PALME-

SØNDAG

9. APRIL

Kl. 12:00

Konfirmasjoner / Máze kirke

 

Kl. 17:00 - 21.00
Kino / Diehtosiida
17:00 Gråtass redder gården (barn)
19:00 Ishavsblod

MANDAG

10. APRIL

Kl. 11:00 - 17.00
Duodji- og bildeutstilling / Diehtosiida
- Sámi allaskuvlla duodjestudeanttaid duodjiutstilling
- Sámij åhpadusguovdásj Johkamohkki duodjiutstilling
- Per Heimly bildeutstilling
11:00

Utstillingsåpning
12:00 - 16.00

Gamle filmer

Kl. 12:00 - 18.00
Utstilling /
RiddoDuottarMuseat
-Hilsen fra Kautokeino

-Elvebåten


17:00

Utstillingsåpning


Kl. 14:00 - 18.00

Utstilling Elle Sara Oskal / Dáiddadállu
 
Kl. 16:00 -
17.00
Åpning av duodji- og kunstutstilling / Duodjeinstituhtta
- Tråante 2017
- Johan Rist separatutstilling

- Sápmi dasttánaga


Kl. 17:00 -
20.00
Breakdance kurs /
Kulturhuset

Kl. 19:00 -
22.15
Påskekino / Diehtosiida
17:00 - 18:00 Kortfilmer for barn og ungdom
19:00 - 20:00 What we do in the shadows (15 år)
21:00 - 22:15 Son of the sun - Solens sønn - Áillohaš

TIRSDAG

11. APRIL

Kl. 09:00 - 17.00
Duodji- og bildeutstilling / Diehtosiida
- Sámi allaskuvlla duodjestudeanttaid duodjiutstilling
- Sámij åhpadusguovdásj Johkamohkki duodjiutstilling
- Per Heimly bildeutstilling
12:00 - 16:00

Gamle filmer

Kl. 12:00 -
18.00
Utstilling / RiddoDuottarMuseat
- Hilsen fra Kautokeino

- Elvebåten

Kl. 12:00 -
17.00
Duodji- og kunstutstilling / Duodjeinstituhtta
- Tråante 2017
- Johan Rist separatutstilling

- Sápmi dasttánaga

Kl. 14:00 - 18.00

Utstilling Elle Sara Oskal / Dáiddadállu

Kl. 17:00 -
20.00
Breakdance kurs / Kulturhuset
 
Kl. 17:00 - 18.00
Boklansering / Kulturhuset

- Gii suoládii rievssatčivgga biktasa?

Kl. 18:00 -
18.50
Rievssatčivga, åpen generalprøve (Beaivváš, familieforestilling) / Kulturhuset / 50 kr
KJØP

Kl.
17:00 - 22.30
Påskekino / Diehtosiida
17:00 - 18:00 Sámi Shorts
19:00 - 20:45 Hunt for the wilder people
21:00 - 22:30 Kaisa's Enchanted Forest

ONSDAG

12. APRIL

Kl. 09:00 - 17.00
Duodji- og bildeutstilling / Diehtosiida
- Sámi allaskuvlla duodjestudeanttaid duodjiutstilling
- Sámij åhpadusguovdásj Johkamohkki duodjiutstilling
- Per Heimly bildeutstilling

Kl. 12:00 -
18.00
Utstilling /
RiddoDuottarMuseat
- Hilsen fra Kautokeino

- Elvebåten

Kl. 12:00 -
17.00
Duodji- og kunstutstilling /
Duodjeinstituhtta
- Tråante 2017
- Johan Rist separatutstilling

- Sápmi dasttánaga


Kl. 12:00 -
17.00
Marked / Sentrum

Kl. 12:00 -
17.00
Åpen gård med Sokki Adventure - gårdsdyr og rein
/ Čorru

Kl. 14:00 - 16.00
Sydisdansekurs
for ungdom med Samiske veivisere
/ Diehtosiida Njárggadat

Kl. 14:00 - 18.00
Utstilling Elle Sara Oskal / Dáiddadállu
 
Kl. 17:00 - 18.50
Påskekino / Diehtosiida
- Sameblod
 
Kl. 17:00 - 20.00
Breakdance kurs / Kulturhuset
 
Kl. 18:00 -
18.50
Rievssatčivga PREMIERE (Beaivváš, familieforestilling)
/ Kulturhuset / 150 kr / KJØP

Kl. 19:00 -
20.00
Åpning av Samisk påskefestival 2017 / Thon Hotel

Kl. 20:00 -
00.00
Ungdomskonsert med Felgen Orkester og Emma Elliane mfl. / Báktehárji / 150 kr / KJØP

Kl. 22:00 -
03.00
Rolffa feat. GM, Björn Rosenström + DJ (konsert)
/ Thon Hotel / 395 kr KJØP

Kl. 23:00 -
03.00
Sámi Funk Brigáde / Alfreds Kro / 200 kr

SKJÆR-

TORSDAG

13. APRIL

Kl. 11:00 - 12.30
Familiegudstjeneste / Kautokeino kirke

Kl. 11:00 -
14.00
Snøvolleyballturnering / Ved brua / mer info HER

Kl. 11:00 - 17.00
Åpen reinsdyrscamp, Sokki Adventure
 
Kl. 12:00 - 19:00
Festivalkafé / Báktehárji
 
Kl. 12:00 -
18.00
Utstilling /
RiddoDuottarMuseat
- Hilsen fra Kautokeino

- Elvebåten


Kl. 12:00 -
17.00
Duodji- og kunstutstilling /
Duodjeinstituhtta
- Tråante 2017
- Johan Rist separatutstilling

- Sápmi dasttánaga

Kl. 12:00 -
17.00
Marked / Sentrum

Kl. 12:00 - 15.00
Isfiskekonkurranse (Kautokeino IL)
/ Suohpatjavri / 500
kr

Kl. 14:00 -
18.00
Utstilling Elle Sara Oskal / Dáiddadállu
 
Kl. 14:00 - 17.00
Duodji- og bildeutstilling /
Diehtosiida
- Sámi allaskuvlla duodjestudeanttaid duodjiutstilling
- Sámij åhpadusguovdásj Johkamohkki duodjiutstilling
- Per Heimly bildeutstilling

Kl. 17:00 -
17.50
Rievssatčivga (Beaivváš, familieforestilling)
/ Kulturhuset / 150 kr
KJØP

Kl. 19:00 -
21.00
Liet International 2017
/ Báktehárji / 150 kr /260 kr
KJØP

Kl. 19:00 -
20.30
Gudstjeneste / Kautokeino
kirke

Kl. 21:30 -
22.30
Kalle Urheim (konsert) / Thon Hotel / 200
kr

Kl. 23:00 -
03.00
Nils Henrik Buljo med band (konsert)
/ Alfreds kro / 250 kr

LANG-

FREDAG

14. APRIL

Kl. 11:00 - 13.00
Gudstjeneste / Láhpoluoppal
kapell

Kl. 11:00 - 17.00
Åpen reinsdyrscamp, Sokki Adventure
 
Kl. 12:00 - 03.00

Festivalkafé / Báktehárji
 
Kl. 12:00 -
18.00
Utstilling /
RiddoDuottarMuseat
- Hilsen fra Kautokeino

- Elvebåten


Kl. 12:00 -
17.00
Marked /
Sentrum

Kl. 12:00 -
15.00
Påskecrossen 2017 / Gahkkormaras / 100
kr

Kl. 14:00 -
18.00
Duodji- og kunstutstilling /
Duodjeinstituhtta
- Tråante 2017
- Johan Rist separatutstilling

- Sápmi dasttánaga


Kl. 14:00 -
17.00
Duodji- og bildeutstilling /
Diehtosiida
- Sámi allaskuvlla duodjestudeanttaid duodjiutstilling
- Sámij åhpadusguovdásj Johkamohkki duodjiutstilling
- Per Heimly bildeutstilling

Kl. 15:00 -
16.00
Joikekonsert for barn (gratis) /
Diehtosiida

Kl. 18:00 -
20.00
Tradisjonell joikekonsert + Ingá-Máret Gaup-Juuso & Tundra Electro / Báktehárji / 200 kr
KJØP

Kl. 19:00 - 20.00
Frå landevegen (Det Norske Teatret)
/ Loaŋkogiella / 200 kr
KJØP

Kl. 22:00 - 03.00
Johan Ivvár Gaup, ISÁK, Ailu Valle, Amoc og Slincraze / Báktehárji / 300 kr KJØP

Kl. 23:00 - 03.00
Sámi Funk Brigáde / Alfreds Kro / 200 kr

PÅSKE-

AFTEN

15. APRIL

Kl. 11:00 - 15.00
Reinkappkjøring sprint / Báktehárji
stadion / 100 kr
 
Kl. 12:00 - 03:00
Festivalkafé / Báktehárji
 
Kl. 12:00 -
18.00
Utstilling /
RiddoDuottarMuseat
- Hilsen fra Kautokeino

- Elvebåten

Kl. 12:00 -
17.00
Marked / Sentrum
 
Kl. 14:00 - 18.00
Duodji- og kunstutstilling / Duodjeinstituhtta
- Tråante 2017
- Johan Rist separatutstilling

- Sápmi dasttánaga


Kl. 14:00 -
17.00
Duodji- og bildeutstilling /
Diehtosiida
- Sámi allaskuvlla duodjestudeanttaid duodjiutstilling
- Sámij åhpadusguovdásj Johkamohkki duodjiutstilling
- Per Heimly bildeutstilling

Kl. 16:00 -
17.00
Klassisk konsert / Borea Quartet / Juhls Silvergallery

Kl. 18:00 -
20.00
Sámi Grand Prix 2017
/ Báktehárji / 150kr / 300 kr / VIP 600 kr KJØP

Kl. 22:00 -
03.00
Ivnniiguin, Elle Márjá Eira, Sofia Jannok og Felgen Orkester / Bakteharji / 400 kr
KJØP

Kl. 23:00 -
03.00
DJ aften med JJ / Alfreds kro

FØRSTE

PÅSKEDAG

16. APRIL

Kl. 11.00 - 13.00
Høytidsgudstjeneste / Kautokeino
kirke

Kl. 17.00 -
17.50
Rievssatčivga (Beaivváš, familieforestilling)
/ Kulturhuset / 150 kr
KJØP

Kl. 19.00 -
20.00
Frå landevegen (Det Norske Teatret)
/ Loaŋkogiella / 200 kr
KJØP

Kl. 22.00 -
03.00
Påskejammen / Alfreds Kro / 120
kr

Kl. 22.00 -
03.00
Sápmi Groove, Rávggon + DJ (konsert)
/ Thon Hotel / 200 kr KJØP

ANDRE

PÅSKEDAG

17. APRIL

Kl. 11:00 - 13.00
Høytidsgudstjeneste / Máze kirke
 
Kl. 17:00 - 21:00
Kino / Diehtosiida
17:00 The Boss Baby (barn)
19:00 Fast & Furious 8

TIRSDAG

18. APRIL -

FREDAG

21. APRIL

Kl. 09:00 - 15.30

Duodji- og bildeutstilling / Diehtosiida

- Sámi allaskuvlla duodjiutstilling

- Per Heimly bildeutstilling

V